Bezpečnostní plán

Nacházíte se v násilném vztahu nebo zvažujete odchod od násilného partnera/partnerky? Vaše bezpečí a bezpečí Vašich dětí je důležité. Bezpečnostní plán je seznam opatření a kontaktů, který Vám může pomoci připravit se na situace akutního ohrožení při násilném chování Vašeho partnera, partnerky, či jiného člena rodiny. Ve většině případů nedokážeme ovlivnit násilné chování jiných lidí, ale existuje několik kroků, které je možné udělat pro zvýšení svého bezpečí:

 • Mějte u sebe (např. v kabelce či tašce) doklady, klíče, mobil a nějaký peněžní obnos
 • U někoho, komu důvěřujete, mějte uloženu tašku tzv. první pomoci – hygienické potřeby a náhradní oblečení pro sebe a své děti, náhradní klíče od domu/bytu, kanceláře, auta atd., úředně ověřené kopie všech důležitých dokumentů (viz seznam níže)
 • Řekněte někomu o vaší situaci (např. přátelům, příbuzným)
 • Noste s sebou telefonní čísla pomáhajících organizací a lidí ve vašem okolí, kterým můžete důvěřovat a obrátit se na ně, když potřebujete pomoc
 • Pokud jste v nebezpečí a potřebujete pomoc, zavolejte policii (tísňové volání 158, 156, 112)
 • V případě zranění vyhledejte lékařskou pomoc, popište, co se stalo, a požádejte zdravotníky, aby Vaši návštěvu zadokumentovali, případně vám napsali i lékařskou zprávu
 • Ukládejte si všechny důkazy o násilí (lékařské zprávy, fotografie modřin a zranění, dokumentaci zničených věcí atd.)
 • Promyslete si, kam můžete v případě akutního nebezpečí odejít (rodina, přátelé, azylový dům…)
 • Promyslete si únikovou cestu z domu a pokuste se při kritických situacích nezůstávat s partnerem v prostorách bez možností úniku, v místnosti bez oken, nebo kde se nacházejí jakékoli možné zbraně (např. nože v kuchyni)
 • Najděte si doma „bezpečnou“ místnost, kde se můžete zamknout nebo odkud můžete z domu utéct v případě akutního ohrožení
 • Domluvte si signál se sousedy pro případy, kdy potřebujete pomoc
 • S ohledem na rozumovou vyspělost zahrňte své děti do únikového plánu a nacvičte jej s nimi. Ukažte jim bezpečné místo, kde se mohou schovat (pokoj, který jde zamknout) nebo utéct v případě, když se schyluje k násilí. Ujistěte je, že jejich úkolem je být v bezpečí a ne vás ochránit. Informujte orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) o důvodu opuštění domova.
 • Naplánujte si nejbezpečnější dobu k případnému útěku (např. když je partner v práci)

 

Při odchodu z domova si s sebou vezměte:

 • průkaz totožnosti (rodné listy dětí)
 • průkaz o nemocenském pojištění (průkazy dětí)
 • pravidelně užívané léky, brýle, klíče od bytu, auta, kanceláře
 • lékařské předpisy, zprávy a věci denní potřeby pro sebe a děti (oblečení, hygienické potřeby, oblíbené hračky)
 • peníze, kreditní karty
 • řidičský a technický průkaz
 • mobilní telefon/ telefonní adresář
 • policejní záznamy o dřívějších oznámeních
 • doklady o svém vztahu k bytu – nájemní smlouvu aj., případně adresu pronajímatele
 • pracovní smlouvu / rozhodnutí o důchodu / rozhodnutí pracovního úřadu / rozhodnutí sociálních úřadů/oddací list