Pravidla pomoci

Základní zásady poskytování služeb obětem domácího a sexuálního násilí:

 • Organizace poskytuje své služby všem klientům a klientkám bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo věk.
 • Služby sociálního poradenství a právního poradenství v rozsahu dle registrace jsou poskytovány bezplatně.
 • Organizace dbá na bezpečnost a důvěrnost osob ohrožených domácím násilím, sexuálním násilím, jejich dětí a dalších blízkých osob. Pracovnice jsou vázány mlčenlivostí a neposkytují informace o klientkách bez písemného souhlasu třetím stranám. Výjimkou je plnění oznamovací povinnosti u nezletilých.
 • Spolupráce s klientkami a klienty je založena na důvěře, empatii a emocionální podpoře.
 • Pracovnice centra respektují rozhodnutí klientek a klientů při řešení své situace.
 • Pracovnice přistupují ke klientkám a klientům individuálně dle jejich aktuálních potřeb.
 • Konzultace s právničkami jsou zpravidla poskytovány až po úvodním mapujícím setkání se sociální pracovnicí.
 • Posuzování nároku na terapie a právní zastupování probíhá u všech klientů individuálně, na tyto služby není právní nárok a jsou poskytovány s finanční spoluúčastí klientek a klientů.

Důvody pro odmítnutí spolupráce:

 • Kapacitní důvody
 • Klienti a klientky neodpovídající cílové skupině
 • Klienti vyžadující službu, kterou neposkytujeme
 • Aktuální zdravotní či psychický stav klientů vylučující možnost využití naší služby
 • Klienti pod vlivem návykové látky
 • Agresivní klienti
 • Agresor doprovázející klientky

Budeme rádi za ohodnocení našich služeb

Zde naleznete formulář na hodnocení služby.

Nebyli jste spokojeni s našimi službami? Na služby nebo postup pracovnic můžete podat stížnost, a to vyplněním formuláře v tištěné podobě nebo elektronicky. Postup podání a vyřízení stížnosti naleznete v uvedených formulářích.