Pravidla pomoci

Základní zásady poskytování služeb obětem domácího násilí:

 • Organizace poskytuje své služby všem klientům bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnost, etnický nebo sociální původ, majetek, zdravotní stav nebo věk.
 • Služby odborného sociálního a základního právního poradenství jsou poskytovány bezplatně.
 • Organizace dbá na bezpečnost a důvěrnost osob ohrožených domácím násilím, jejich dětí a dalších blízkých osob. Pracovnice jsou vázány mlčenlivostí a neposkytují informace o klientech bez písemného souhlasu třetím stranám. Výjimkou je plnění oznamovací povinnosti u nezletilých.
 • Spolupráce s klienty je založena na důvěře, empatii a emocionální podpoře.
 • Pracovnice centra respektují rozhodnutí klientů při řešení své situace.
 • Pracovnice přistupují ke klientům individuálně dle jejich aktuálních potřeb.
 • První konzultace je vedena za účasti dvou pracovnic organizace k zajištění co nejlepší úrovně poskytovaných služeb.
 • Konzultace s právníky jsou zpravidla poskytovány až po úvodním mapujícím setkání se sociální pracovnicí.
 • Posuzování nároku na terapie a právní zastupování probíhá u všech klientů individuálně.

 

Důvody pro odmítnutí spolupráce:

 • Kapacitní důvody
 • Klienti neodpovídající cílové skupině
 • Klienti vyžadující službu, kterou neposkytujeme
 • Aktuální zdravotní či psychický stav klientů vylučující možnost využití naší služby
 • Klienti pod vlivem návykové látky
 • Agresivní klienti
 • Agresor doprovázející klienty

Budeme rádi za ohodnocení našich služeb

Zde naleznete formulář na hodnocení služby

Nebyli jste spokojeni? Zde naleznete postup na podání stížnosti.

Využíváte našich terapeutických služeb? Bude rádi za vaši zpětnou vazbu. Zde naleznete formulář na ohodnocení terapeutických služeb.