DětiPOMOC

Tým proFem

Děti

Nevíte si rady v situaci, kdy jsou ve Vašem vztahu zasaženém násilím děti?

Ocitla jsem se v situaci, kdy mě přítel vyhazuje z domova (byt je ve vlastnictví jeho bratra). Mám z prvního manželství 2 děti a společně nyní máme miminko. Z partnera mám strach, ale momentálně nemám kam odejít, můj byt je v podnájmu. Říká, abych šla do azylového domu se svými dvěma dětmi a malou at' mu nechám. Ale já si to nedovedu představit, že půjdu bez malé. Jak takovou situaci řešit? Ďekuji předem za odpověď.

Napadá mě více možností řešení. Na úplném začátku bych Vás chtěla upozornit na možnost vykázání. Pokud máte z partnera strach a chová se například agresivně, můžete zavolat policii a ta ho vykáže z bytu (nehledě na to, kdo byt vlastní). Další možností je navštívit Intervenční centrum, Občanskou poradnu,  případně OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí), kde Vám pracovníci mohou pomoci naplánovat odchod od přítele a případně zorientovat se v možnostech čerpání sociálních dávek.

Jednou z možností dočasného bydlení je využití služeb azylových domů, kde je pobyt minimálně zpoplatněn. V azylových domech je možné pobývat i s dětmi. Existuje mnoho různých druhů, kam můžete odejít - azylový dům pro ženy, pro týrané ženy, pro matky s dětmi apod. V azylových domech jsou opět sociální pracovníci, kteří Vám mohou pomoci Vaši situaci řešit dál.


Dobrý den, rozešla jsem se s přítelem, se kterým mám syna. Už jsem si změnila trvalý pobyt a chtěla bych podat žádost o svěření dítěte do mé péče. Když jsem se s přítelem bavila, tak řekl, že to mezi námi nemá cenu, ale že malého dostane do péče on. Má velký byt a je podnikatel, takže vydělává hodně peněz. Tvrdí, že mě ho nesvěří. Mám strach, protože o syna se starám po celou dobu já. Prosím vás o radu. Opravdu je možné, že by měl ve všem pravdu? Má přítel opravdu tak velké šance? Mám v plánu zažádat o sociální dávky a sociální byt. Předem děkuji za vaší odpověď.

Je pochopitelné, že máte obavy z toho, jak soud rozhodne ve věci péče o Vaše dítě. Nicméně soud přihlíží k více aspektům, než jen k finančnímu a materiálnímu zabezpečení obou rodičů (například posuzuje, kdo se dodnes o dítě fakticky staral – krmil jej, přebaloval jej, připravoval do školy apod.). Je těžké předvídat výsledek řízení, pokud oba stojíte o výlučnou péči o syna. Šanci máte, doporučuji pokračovat ve snaze získat syna do péče.


Dobrý den, mám dotaz ohledně problémů s bývalým manželem. Máme střídavou péči a on mi neplatí alimenty, jak soud určil, neposílá mi vůbec nic. Už jsem to dala i na exekuci a on se odvolal, že platí dětem jízdné. Už si nevím rady, tak se obracím na Vás o radu. Děkuji.

V případě neplacení alimentů neboli výživného na děti může být dalším krokem podání trestního oznámení pro trestný čin Zanedbání povinné výživy. To lze podat v případě, že výživné není placeno soustavně po dobu alespoň 4 měsíců. 

Trestní oznámení je možné podat ústně nebo písemně (lze jej poslat i doporučeně poštou), a to na kterémkoliv oddělení Policie ČR nebo na státním zastupitelství.  Státní zastupitelství je v každém okresním městě. Oznamovatel musí uvést údaje o sobě (jméno, příjmení, adresa, datum narození) a popsat, co se stalo/případně k čemu dochází, a to co nejvíce dopodrobna. Následně policie začně oznámení prošetřovat. 


Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně mé kamarádky, která má problémy se svým manželem. Ten jí psychicky i fyzicky napadá. Naposledy jí napadl nedávno, když od něho chtěla odejít. Řekl jí, že odejít může, ale bez dětí. Prý jí soud stejně děti nesvěří.  Může se to stát? Co pro ní můžu udělat?

Zastrašování či vyhrožování ze strany násilného partnera slovy, že oběť domácího násilí připraví o děti, bývá častým důvodem, proč oběti domácího násilí v násilném vztahu zůstávají. Ze strany násilného partnera se však jedná o manipulaci a způsob, jak oběť zastrašit, aby se nepokusila o odchod. Pokud Vaše kamarádka o odchodu od svého manžela uvažuje, doporučujeme si vše předem naplánovat a odchod uskutečnit v nepřítomnosti manžela. Kamarádka si může nejdříve postupně shromažďovat důležité věci, které bude později potřebovat (dokumenty, oblečení své i svých dětí, hračky…) na nějakém bezpečném místě, např. v tomto byste jí mohla být nápomocná i Vy. Je také dobré naplánovat, kam Vaše kamarádka s dětmi po odchodu od manžela půjde. Kamarádce bychom doporučili vyhledat některé z poradenských služeb pro oběti domácího násilí, kde s pracovníky může vše podrobně naplánovat a kde jí mohou pomoci také s právní úpravou péče o děti, případně s rozvodem a dalšími záležitostmi. O dětech bude následně rozhodovat soud v rámci opatrovnického řízení, není však pravda, že by automaticky kamarádce děti nesvěřil. Soud většinou přihlíží ke všem okolnostem a snaží se pro děti zajistit nejvhodnější prostředí k jejich výchově.


Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o radu. S bývalým přítelem, který mně několik let fyzicky napadal, máme spolu dvě děti. Přestože nežijeme ve společné domácnosti, odmítá na děti jakkoliv finančně přispívat. Snažila jsem se s ním dohodnout, ale bohužel bezvýsledně. Můžete mi, prosím, poradit jak postupovat dál? Je nutné toto řešit přes soud? Předem moc děkuji.

Otec Vašich dětí má vůči dětem tzv. vyživovací povinnost. Pokud jste to Vy, kdo zajišťuje péči a výživu Vašich dětí, otec se na tomto musí podílet minimálně tím, že bude na děti finančně přispívat. Pokud jste se pokoušela s bývalým přítelem v této záležitosti dohodnout, ale Vaše snaha nebyla úspěšná, máte možnost podat návrh na stanovení výživného k soudu, který následně stanoví částky adekvátní věku a potřebám Vašich dětí. V případě, že jste od otce Vašich dětí neobdržela výživné déle než čtyři po sobě následující měsíce, máte možnost podat také trestní oznámení pro neplacení výživného.


Dobrý den, prosím Vás o radu. Mám 2 malé dcery a už 2 roky jsme odstěhované od ex-přítele. Děti jsou soudem svěřeny do mé péče a dohodli jsme se u soudu, že styk s dětmi je na dohodě rodičů. Předávání dětí nám rok fungovalo bez problémů. Před rokem si ale otec našel jiné zaměstnání, kde má pracovní dobu nestejnoměrnou. Děti si vyzvedává více méně náhodně, maximálně mí dá 2-3 dny předem vědět, že si je bere. Nemohu si nic naplánovat, dělá mi scény. Ráda bych upravila styk s dětmi. Na OSPODU jsem byla, snažili se s otcem domluvit pravidla, (že mi bude dávat plán), ale tento slib neplní. Jsem z tohoto systému nesmírně vyčerpaná, nevím dne, kdy bude o děti žádat. Chtěla jsem se zeptat, je možné požádat soud, aby ustanovil styk s dětmi každý druhý víkend v měsíci? A nemůže soud ustanovit jiný typ styku, popř. jaký? Mám totiž strach, aby nakonec nebyl soudem přikázán styk ještě náročnější, než zažívám nyní (např. jen dle potřeb otce). Otec své závazky neplní (alimenty ano, ale plán styku nikoliv). Děkuji za radu.

Ve svém dotazu píšete, že jste se s ex-partnerem u soudu shodli, že styk s dětmi bude na Vaší vzájemné dohodě. Pokud se však Vašemu bývalému partnerovi změnila pracovní doba, v důsledku čehož nemůže dohodu plnit a odmítá dodržovat také pravidla, která jste si stanovili na OSPOD, je na místě v této věci o pomoc požádat soud. Můžete podat návrh na úpravu styku, ve kterém navrhnete dny, kdy by měl mít děti Váš ex-partner. Soud následně přihlédne k aktuální situaci a bude se snažit nastavit režim styku tak, aby byl především v zájmu Vašich dětí, tedy pravidelný a předvídatelný.