Domácí násilíPOMOC

Tým proFem

Domácí násilí

Jak se nás lidé ptají na domácí násilí?

Dobrý den, chtěla bych se poradit ohledně situace v mém vztahu. Jde o to, že když se můj manžel nazlobí, začne křičet, nadávat mi a rozbíjet věci. Nikdy mě neuhodil, ale i tak mám z něj strach. Jde o domácí násilí i v případě, že mně fyzicky nenapadá?

Ano, domácí násilí nemusí spočívat výhradně ve fyzických napadeních druhé osoby. Existují různé typy domácího násilí - fyzické násilí je jedním z nich. Kromě toho však existuje násilí psychické, ekonomické, sociální, sexuální. Agresivita manžela, která ve Vás vzbuzuje strach, a nadávky vůči Vám hovoří o tom, že Vás manžel zastrašuje a citově týrá – to je jednání, které se považuje za násilné.


Potřebovala bych poradit ohledně mého přítele, s kterým už několik let spolu bydlíme. Od doby, co jsem otěhotněla, začal být agresivní, občas po mně hází věci, dá mi facku, kope do věcí, stále mně ponižuje a nadává mi. Za poslední tři roky, co jsem s ním, jsem byla venku dvakrát - večer s kamarádkou a jednou s mamkou. Pokaždé byla scéna a pak se mnou nemluvil, přitom jsem ho nikdy nepodvedla. Je zlý i na děti, pořád na ně křičí, nadává. Už rok mu říkám, že chci, aby odešel, ale k ničemu se nemá, pořád je tady. Žijeme v nájmu, který je psaný na mě, on není ani ve smlouvě. Nevím, jak to finančně zvládnu, ale chci, aby odešel. Když mu řeknu, že to budu řešit přes policii, tak se mi akorát vysměje. Chtěla bych se zeptat, jestli je nějaká možnost, jak ho vystěhovat.

Váš přítel se vůči Vám chová násilně, přičemž svým jednáním vytváří prostředí, ve kterém jste ohrožena jak Vy sama, tak Vaše děti. To je situace, která si obzvláště žádá řešení. Nejrychlejší způsob, jak zajistit, aby s Vámi přítel nadále nepobýval v bytě, je skrze takzvané vykázání. Násilník může být vykázán policií ze společného obydlí, pokud Vás ohrožuje na zdraví či životě. Vykázání trvá 10 dní, následně lze prodloužit předběžným opatřením, se kterým Vám může pomoci jakékoliv Intervenční centrum.

Pokud v nájemní smlouvě není psaný Váš přítel jako nájemce či podnájemce, můžete ho vystěhovat. Občanský zákoník ustanovuje, že člověk se může soudně domáhat rozhodnutí o tom, že mu vzniklo nájemní právo, až po 3 letech obývání daného prostoru. Není to však automatické, řešilo by se to jen v případě, že by se toho Váš přítel sám domáhal u soudu.

Zmínila jste také obavu z finanční situace – v tomto ohledu se můžete obrátit na Úřad práce, kde Vám pracovníci mohou pomoci se zhodnocením případného nároku na některé z dávek státní sociální podpory (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě apod).


Obracím se na Vás z důvodu, že už si nevím rady. S přítelem, s kterým mám taky dceru, jsme spolu 3 roky. V poslední době je přítel pořád vzteklý, cokoliv udělám je špatně, je zlý na mě i na dceru, někdy mě napadá i fyzicky, přičemž dcera je toho svědkem. Když začne mít tyto nálady, tak ho posílám ven, aby si zchladil hlavu, ale nejde nikam. Nejhorší je, že pokud bychom se rozešli, tak bych z peněz, co beru z úřadu práce, zaplatila nájem a nezbylo by mi skoro nic na jídlo a další věci. Prosím, poraďte mi, co mám dělat, už si opravdu nevím rady. Děkuji.

Nikdo nemá právo na to Vás nebo Vaši dceru napadat, a to ani fyzicky, ani psychicky! Rozhodnutí zůstat s násilným partnerem, z důvodu finanční závislosti na něm, bývá časté. Oběti domácího násilí často vidí situaci jako bezvýchodnou právě z tohoto důvodu. Napadá mě více možností řešení Vaší situace a zkusím Vám je teď přiblížit.

Doporučuji obrátit se na jedno z Intervenčních center, která jsou určená pro pomoc obětem domácího násilí. Intervenční centra jsou zpravidla ve větších městech. Základní seznam naleznete na: http://www.domaci-nasili.cz/.  Mohou s Vámi naplánovat postup, jak partnera opustit a zajistit si dostatek financí na uživení sebe a své rodiny.

Kdybyste se s partnerem nedohodly na výchově a výživě dcery, můžete ve spolupráci s OSPOD nebo Intervenčním centrem podat návrh soudu na úpravu právních poměrů Vaší nezletilé dcery. To znamená stanovení kontaktu s jejím otcem (tj. úprava styku) a stanovení výživného pro dceru (tedy alimentů), protože Váš přítel jako otec dítěte má k Vaší společné dceři vyživovací povinnost bez ohledu na to, zda spolu budete nadále žít či nikoli.


Dobrý den, žiji ve společné domácnosti s mou matkou a bratrem, který se pravidelně opíjí a následně je agresivní. Fyzicky nás obě napadá a vyhrožuje nám. Mám z něho veliký strach, ale matka mi zakazuje zavolat policii, snaží se ho omlouvat a já nemám kam z domu odejít. Opravdu se bojím o svůj život. Mohli byste mi, prosím, poradit, co se dá v téhle situaci dělat?

V případě, že Vám ještě nebylo 18 let a někdo z Vašich příbuzných se na Vás dopouští násilí, máte možnost obrátit se na Orgán sociálně-právní ochrany dětí, který sídlí na městském úřadě v každém městě ČR. Tento úřad Vám může pomoci Vaši situaci řešit. V případě, že Vám již bylo 16 let, máte možnost kontaktovat také některé z intervenčních center, která se specializují na práci s oběťmi domácího násilí. V intervenčním centru s Vámi naplánují jednotlivé kroky, které můžete ve Vaší situaci dělat. V případě akutního ohrožení můžete také sama volat Policii ČR, která přijede do místa Vašeho bydliště a může Vašeho bratra na dobu 10 dní vykázat ze společného obydlí. Vykázání lze postupně prodlužovat až na dobu půl roku.


Ráda bych pomohla ženě, jejíž syn je vůči ní agresivní. Často svou mámu vulgárně uráží a dokonce jí i fyzicky napadl. Nevím, na koho se mohu obrátit o pomoc, aby se on o tom nedozvěděl a opět jí nenapadl. Prosím o radu. Děkuji.

V případě, kdy vidíte, že někomu druhému hrozí nebezpečí, můžete přivolat policii. Vámi zmíněné ženě můžete také nabídnout pomoc a podporu, můžete s ní o dané záležitosti mluvit a doporučit jí, aby vyhledala některou z poraden pro oběti domácího násilí či intervenční centrum, kde s ní mohou naplánovat jednotlivé kroky, jak situaci řešit nebo jí můžete také doporučit, aby ona sama volala policii. Konečné rozhodnutí, zda tato žena bude situaci řešit či nikoliv je však jen a pouze na ní samotné.